Околна среда

През 2011 Olimpia Splendid стартира проекта за опазване на околната среда: ECOGREEN

 

Опазването на околната среда се превръща в ключова концепция за дизайн, която съпътства всеки един етап от жизнения цикъл на продукта: от фазата на проектиране, до избор на материали за направата му и депониране на материалите при излизане от употреба.

ТЕХНОЛОГИЯ

Olimpia Splendid тества и прилага иновативни технологии, които използват възобновяемата енергия в околната среда. Влаганите в продуктите електрически мотори са с инверторно управление, което води до спестявания до 30% в сравнение с традиционните технологии. Гамата от термопомпи спомага за климатизиране на сграда чрез използване на възобновяемата енергия налична в природата. Те осигуряват отопление, охлаждане и битова гореща вода с нула вредни емисиите на CO2, използвайки 75% възобновяема, екологично чиста и безплатна енергия.
Геотермалните термопомпи на Olimpia Splendid, използват енергията погълната от земята или от специален подземен сондаж. Така се извършва охлаждане и отопление на сградата, като използваната енергия е 80% от възобновяеми източници. Новите вентилаторни конвектори с инверторно управление серия Bi2 +, дават възможност за намаляване на потреблението до 10%, като същевременно се поддържат отлични нива на комфорт и висока мощност.

ДИЗАЙН

По време на фазата на проектиране на продукта се подбират такива технологии и материали, които гарантират максимална енергийна ефективност и минимално въздействие върху околната среда при фазата на излизане от употреба. За всеки един продукт, от геотермални системи до вентилаторни печки за баня, Olimpia Splendid винаги добавя режим с ECO функция, за максимално спестяване на енергия при максимален комфорт.

Раборим в тясно сътрудничество с дизайнери и фирми за архитектура и се фокусираме върху "ефекта от замърсяването", който често е причинен от уредите за комфорт. Целта ни е нашата машина да се слее с архитектурата на сградата и да направим нашите системи ненатрапчиви и минимално да въздействат върху външния изглед. Ние се стремим да постигнем елегантен и изчистен дизайн. Благодарение на тези усилия бяха създадени продукти като UNICO, които с премахването на външното тяло спомагат за запазване на красотата в нашите градове. Също така бе създаден и Bi2 - първият вентилаторен конвектор, който перфектно се вписва във всеки един интериорен проект.

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Olimpia Splendid е първия поддръжник и член-учредител на консорциума за обезвреждане на отпадъците - RIDOMUS. Консорциумът активно се занимава с продукти в края на жизнения си цикъл - рециклиране на всички използваеми материали и бракуване на останалите, свеждайки до минимум въздействието им върху околната среда.